Tập 3 Miếu Ông Hổ Trành - Truyện Ma Mới Có Thật MC Đình Soạn Kể

Miếu Ông Hổ Trành - Truyện Ma Mới Có Thật MC Đình Soạn Kể

Từ một cái miễu bỏ hoang, không ai thèm ngó tới thì nay đã đổi khác đi nhiều bởi sự xuất hiện của thầy Khuất. Với oai linh của ông Hổ liệu rằng có giúp gì cho dân lành không, thì mời quý khán thính giả cùng xem truyện ma có thật mới Miếu Ông Hổ Trành qua lời kể MC Đình Soạn.

MC Đình Soạn , MC Ngọc Lâm , ỳty

author